De Orca's - Leren zwemmen

Iedere maandag en donderdag vanaf 17u

Sportoase Hallebad


In deze lesgroep maken we gebruik van de aangeleerde technieken en trachten we de opgebouwde vaardigheden rond coördinatie van hoofd, romp, ledematen op een evenwichtige manier samen te gebruiken zodat de zwemstijl correct aangeleerd wordt.

Naast de respectievelijke brevetten van 25 tot 1000m wordt hier ook aandacht besteed aan de verschillende zwemstijlen.  

De brevetjes die in deze groepsles wordt nagestreeft zijn:

  • De Haai
  • De Orka